ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH PHÚ THỌ
HỆ THỐNG CÁC CUỘC THI

CUỘC THI TÌM HIỂU HIỂN PHÁP, CHỦ NGHĨA MÁC - LENIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, VÀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2017


TÌM HIỂU HIỂN PHÁP, CHỦ NGHĨA MÁC - LENIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, VÀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2017
 
 
TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Mai An Tiêm - Phường Tân Dân - TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: